نویسنده: نیما نعمتی

نگاه صادراتی در معدن و صنایع معدنی

یکی از تحولاتی که در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم،‌ رشد صادرات بخش معدن و صنایع معدنی است. این امر به ویژه طی دولت اول دکتر روحانی نمود عینی داشته آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت رونق را تجربه نمی کرد. بخش معدن و صنایع معدنی به طور متوسط طی […]