خرداد 05 1394 ۰دیدگاه

مزایای انتقال قدرت

از مزایای انتقال قدرت هیدرولیکی لیبهر داشتن سیستم ترمزهای بدون استهلاک می باشد. در نتیجه تعمیرات ترمز در این سری از دستگاه ها بدون هزینه گردیده است.