خرداد ۰۵ ۱۳۹۴ ۰دیدگاه

مزایای انتقال قدرت

از مزایای انتقال قدرت هیدرولیکی لیبهر داشتن سیستم ترمزهای بدون استهلاک می باشد. در نتیجه تعمیرات ترمز در این سری از دستگاه ها بدون هزینه گردیده است.